Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni

Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 1967 yılından itibaren hakemli olarak yılda 4 sayı yayınlanan, hızlı ve düzenli yayın politikasını amaç edinmiş bir dergidir. Bu bağlamda dergiye gelen yazılar dört hafta içerisinde hakem değerlendirmelerinden geçirilir. Değerlendirme sonucunda hakemlerin revizyon istekleri varsa düzeltme için yazarlara gönderilir. Düzeltmeden gelen yazılar dört hafta içinde sonuçlandırılır. Yazı hakkındaki karar iletişim kurulan yazara e-mail yolu ile bildirilir. Kabul edilen yazılar yayın sırasına alınır. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni'nde tıbbın her dalı ile ilgili olabilecek deneysel, klinik bilimlere ait orijinal araştırmalar, olgu sunumları, derlemeler, editöre mektuplar, çeviriler, tıp tarihi makaleleri, yayın ve araştırma etiğiyle ilgili yazılara yer verilir. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, ulusal ve uluslararası tüm tıbbi kurum ve kişilere ücretsiz olarak ulaşmayı hedefleyen bilimsel bir dergidir.
Dergimizin yer aldığı dizinler;
DOAJ, Index Copernicus, Ulrich's Database , Open J-Gate, Infobase, ASI (Advanced Sciences Index), ISRA, Genamics, Researchbib, Citefactor, Journalindex.net, Journaltocs, Worldcat, HINARI, ScopeMed, Akademik Dizin, Index Scholar, Türkiye Citation Index, Türk Medline, TUBITAK's Turkish Medical Index

Son Sayı Makaleleri