Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi

Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1984 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yayınlanmaya başladığından beri psikiyatri ve nörolojik bilimler konusunda güçlü katkı sağlayan, uzun soluklu yayın hayatıyla köklü bir dergidir. Sadece Hastane dahilindeki doktorlardan değil aynı zamanda çeşitli bilim çevrelerinden aldığı araştırma, olgu sunumu, değerlendirme yazılarını hakem değerlendirmesinden geçirerek yayınlar. Dergimizin yer aldığı dizinler;
Scopus, Embase, PsychINFO / Psychological Abstracts, EBSCO Academic Search Complete , EBSCO TOC Premier , CINAHL, CIRRIE, Citefactor, Index Copernicus, Cabell's Directory, ProQuest Academic Research Library, ProQuest Central, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Google Scholar, Summon Serial Solutions , Ulrich's Database , Open J-Gate, Infobase, DRJI (Directory of Research Journals Index), ISRA (International Society for Research Activity), Genamics JournalSeek, Journalindex.net, Researchbib, Worldcat, HINARI, ScopeMed, Akademik Dizin, Index Scholar, Academic Journals Database, Türkiye Atıf Dizini, Türk Psikiyatri Dizini, Türk Medline, TÜBİTAK Türk Tıp Dizini

Son Sayı Makaleleri