Bakırköy Tıp Dergisi

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin tarafsız, tıbbî bilimsel bir dergisi olup; Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında, yılda dört sayı olarak yayınlanır ve ilgili meslektaşlara ücretsiz olarak dağıtılır
Dergimizin yer aldığı dizinler;
Scopus, Embase, Ebsco Academic Search Complete , Index Copernicus, Directory of Open Access Journals, Summon Serial Solutions , Ulrich's Database, Open J-Gate, CINAHL, Infobase, ASI (Advanced Science Index), ISRA (International Society for Research Activity), Journalindex.net, Researchbib, Citefactor, Journaltocs, Worldcat, HINARI, ScopeMed, Akademik Dizin, Index Scholar, TÜBİTAK Türk Tıp Dizini, Türkiye Atıf Dizini, Türk Medline

Son Sayı Makaleleri